Trang trại Heo Rừng Minh Phát được thành lập đã hơn 10 năm , chuyên cung cấp các loại cái giống, heo đực giống và heo con.

Với thâm niên trong ngành hiện  trang trại đã được quy mô hoá và xây dựng theo đúng tiêu chuẩn và kỹ thuật chăn nuôi .

Xem thêm